Nacionalinės plėtros institutas teikia šias paslaugas:

l

Projektų valdymo paslaugos

Specializuojamės minkštuosiuose projektuose, susijusiuose su žmonių išteklių plėtra, valdymo struktūrų pertvarkymu, kt. Teikiame pagalbą, susijusią su šių programų įgyvendinimu:

 • ES struktūriniai fondai
 • Mokymosi visą gyvenimą programa
 • EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmas
 • Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
 • Kitos programos ir fondai.

Pagalba apima:

 • Projektų idėjų kūrimą
 • Konsultavimą fondų lėšų pritraukimo klausimais
 • Projektų paraiškų rengimą
 • Konsultavimą projektų administravimo klausimais
 • Pagalbą įgyvendinant tarptautinius projektus Lietuvoje.

Tyrimai

Tyrimais siekiama pateikti praktines rekomendacijas, pasitelkiant naujausias mokslo žinias. Nacionalinės plėtros institutas kiekvienam tyrimui atlikti suburia atitinkamus mokslo laipsnius turinčius ir praktinės patirties sukaupusius, tą sritį išmanančius analitikus, ekspertus.

 • Valstybės valdymo optimizavimas
 • Mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra
 • Verslumo ugdymas ir skatinimas
 • Efektyvus viešųjų paslaugų teikimas
 • Strateginė plėtra vietos lygmenyje
 • Viešųjų programų efektyvumo vertinimas
 • Kita tiriamoji veikla.

 

Mokymai ir konsultacijos

Nacionalinės plėtros institutas yra patvirtinta valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga ir įrašytas į Vidaus reikalų ministro tvirtinamą šių įstaigų sąrašą. Organizuojame įvairius mokymus savivaldybių tarnautojams ir darbuotojams, vietos veiklos grupėms, bendruomenių atstovams.

 • Strateginis ir programinis valdymas
 • Projektų valdymas
 • Nevyriausybinių organizacijų vadyba
 • Jaunimo verslumo skatinimas
 • Tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas
 • Interesų atstovavimas
 • Tiriamųjų vizitų, konferencijų organizavimas.
i

Strateginių dokumentų rengimas

Mūsų įstaigos vidiniai ir išoriniai ekspertai kartu bendradarbiaudami rengia įvairius strateginius dokumentus, pvz., savivaldybių, įvairių įstaigų, įmonių strateginius veiklos ir plėtros planus.

Įstaiga, teikdama paslaugas, vadovaujasi kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001.