Šia akcija buvo siekiama paskatinti Lietuvos piliečius balsuoti LR Prezidento rinkimuose 2004 m. Tam tikslui buvo išleistos viešinimo priemonės.

Partneriai ir rėmėjai: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, privatūs rėmėjai.