Šio projekto pagrindinis tikslas – pristatyti Skandinavijos šalių patirtį skatinant jaunimo verslumą, aptarti jaunimo verslumo situaciją ir galimybes Lietuvoje, taip pat inicijuoti kokybinį šuolį plėtojant jaunimo verslumą. Čia verslumas suprantamas ne tik kaip ekonominis instrumentas, bet ir kaip stiprus socialinis indikatorius asmenybinėje raidoje.

Įgyvendinant projektą buvo surengta konferencija, kurioje sveikinimo kalbas skaitė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė ir J.E. Danijos ambasadorė Lietuvoje Eva Janson. Konferencijoje dalyvavo valstybės institucijų ir savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovai. Pranešimus apie konferenciją skelbė BNS, Elta, LTV laida „Panorama“, informaciniai portalai delfi.lt, info.lt, kt. Buvo priimta konferencijos dalyvių rezoliucija ir išsiųsta LR Seimui, LR Vyriausybei, LR Prezidentui, taip pat Europos Komisijai.

Partneriai ir rėmėjai: Valstybinė jaunimo reikalų taryba, Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras Lietuvoje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.