Projektu buvo siekiama aptarti įvertinti gerosios partnerių iš Švedijos patirties jaunimo verslumo srityje perkėlimo į Lietuvą galimybes.

Įgyvendinant projektą buvo surengta parengiamoji kelionė susipažinti su patirtimi Švedijoje ir aptarti tolimesnį bendradarbiavimą. Taip pat pagal naują mokymų programą 16 jaunų žmonių buvo išmokyti taikyti ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) metodą ugdant jaunimo verslumą. Buvo surengtas 6 Švedijos komunų (savivaldybių) tarnautojų pažintinis vizitas Lietuvoje apie jaunimo dalyvavimą priimant viešuosius sprendimus Lietuvoje.

Partneriai ir rėmėjai: Organizacija „Communicare“ (Švedija), programa „Jaunimas“.