Projektu siekiama aktualizuoti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą teikiant viešąsias paslaugas. Įgyvendinant projektą, buvo įvertinta Lietuvos viešųjų pirkimų administracinė ir teisinė aplinka, kuri aktuali vykdant valstybės paslaugų pirkimą iš nevyriausybinių organizacijų. Atliktos analizės pagrindu buvo parengtas vadovas valdžios institucijoms apie nevyriausybinių organizacijų finansavimą. Vadovas buvo pristatytas visose Lietuvos apskrityse savivaldos, centrinės valdžios ir nevyriausybinių organizacijų atstovams.

Partneriai ir rėmėjai: Baltijos-Amerikos partnerystės programa.