Projekto tikslas – paskatinti demokratijos ir pilietinės visuomenės raidą Baltarusijoje gerinant nevyriausybinių organizacijų vadybą. Projektu siekiama stiprinti Baltarusijos nevyriausybines organizacijas, suteikiant joms žinių ir įgūdžių, reikalingų efektyviam valdymui pagrindinėse organizacijų vadybos srityse (strateginė vadyba, programų ir projektų vadyba, viešieji ryšiai ir rinkodara, žmonių išteklių vadyba ir NVO darbo organizavimas). Šių įgūdžių ugdymas prisidės prie organizacijų veiklos ir paslaugų kokybės užtikrinimo.

Baltarusijos nevyriausybinėms organizacijoms trūksta metodinio palaikymo, kad galėtų kelti savo veiklos efektyvumą. Egzistuoja keletas leidinių, kurie yra nukreipti į jaunimo darbuotojų bei mokymų vadovų įgūdžių ugdymą, tačiau organizaciniai dalykai juose aptariami nepakankamai išsamiai ir dažniausiai fragmentiškai. Būtent tai ir sudaro šio projekto unikalumą – juo siekiama kompleksiškai apžvelgti pagrindines organizacijos veiklos sritis bei pateikti išsamią metodiką, kaip diagnozuoti organizacijos problemas bei nustatyti problemų sprendimo būdus. Taip pat svarbu tai, kad metodika yra pritaikyta specifinei Baltarusijos NVO aplinkai.

Projekto įgyvendinimo metu parengti vietiniai ekspertai – mokymų vadovai, kurie galės konsultuoti remdamiesi parengta metodika. Manome, kad šis aspektas yra itin svarbus, nes tai užtikrins projekto rezultatų sklaidą ir efektyvų metodikos taikymą projektui pasibaigus.

Partneriai ir rėmėjai: „Trečiasis sektorius“ (Gardinas, Baltarusija), Didžiosios Britanijos ambasada Vilniuje, Didžiosios Britanijos ambasada Minske, Atviros Lietuvos fondas.