Projektu buvo sukurtas institucinis pagrindas jaunimo verslumui savivaldybėse plėtoti, remiantis užsienio gerąja patirtimi. Šis projektas Europos Komisijos buvo pripažintas ir pateikiamas kaip geroji patirtis kitiems ES projektų vykdytojams.

Buvo įkurti 4 jaunimo verslumo centrai Anykščiuose, Mažeikiuose, Tauragėje bei Zarasuose, remiantis partnerių organizacijos „Communicare“ patirtimi, sukurta jaunimo verslumo plėtros metodika Lietuvai ir dokumentai, apibrėžiantys jaunimo verslumo centrų veiklą. Taip pat buvo parengta 16 konsultantų dirbti su jaunimu įsteigtuose centruose. Projektas pristatytas Lietuvos savivaldybėms, valstybės institucijoms, įvairioms organizacijoms, jaunimui.

Jaunimo verslumo centrų metodika yra adaptuota Švedijos organizacijos „Communicare“ sėkminga patirtis, kuri minima Europos Komisijos baltojoje knygoje „Naujas postūmis Europos jaunimui“ ir pasiekė gerų rezultatų Švedijos periferijoje. Jaunimo verslumo centrų veikla bus nukreipta į socialinės aplinkos problemas. Ypač svarbus aspektas – verslumo bendruomenėje skatinimas, siekiant, kad kuo mažiau jaunų žmonių išvyktų į užsienį ar didžiuosius Lietuvos miestus ir kurtų vietos bendruomenės gerovę. Anykščių, Mažeikių, Tauragės ir Zarasų rajonai susiduria su bendromis problemomis: šie rajonai yra nutolę nuo didesnių ekonominių ir kultūrinių centrų, jie kenčia nuo jaunų žmonių emigracijos ir smulkaus bei vidutinio verslo trūkumo. Įgyvendinant projektą parengti konsultantai, kurie dirbs centruose, konsultuos jaunus žmones veiklos pradžios ar plėtros klausimais, itin daug dėmesio skirdami jų motyvacijai stiprinti. Centrų veiklą koordinuos Nacionalinės plėtros institutas, taip pat metodiškai veiklą plėtoti padės Švedijos partneris.

Partneriai ir rėmėjai: Anykščių, Mažeikių, Zarasų ir Tauragės rajonų savivaldybės, teritorinės darbo biržos, organizacija Communicare (Švedija), PHARE 2003 Bendradarbiavimo abipus sienos programa Baltijos jūros regione, Valstybinė jaunimo reikalų taryba.Projektas tęsiamas kitais projektais.