Pagrindinis projekto tikslas – inicijuoti socialinių paslaugų teikimo vietiniu lygiu decentralizavimą sukuriant paslaugų teikimo modelį ir išugdant projekto dalyvių sugebėjimus pirkti viešąsias paslaugas.Projekto rezultatai:

  • Projektu sukurtas ir įdiegtas socialinių paslaugų teikimo mechanizmas, leidžiantis deleguoti kai kurias valdžios funkcijas nevyriausybinėms organizacijoms.
  • Sukurtas socialinių paslaugų Baltarusijoje decentralizavimo modelis.
  • Parengti teisės aktai, leidžiantys nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti teikiant socialines paslaugas.
  • Valstybės institucijų darbuotojai apmokyti organizuoti viešųjų paslaugų pirkimo konkursus.
  • Įgyvendinta bandomoji veikla organizuojant socialinių paslaugų pirkimus.
  • Suformuotas teigiamas valstybės institucijų darbuotojų požiūris į NVO kaip į socialinių paslaugų teikėjus.

Įgyvendinant projektą, buvo remiamasi Lietuvos ir kitų šalių patirtimi. Baltarusijos piliečiams (nevyriausybinių organizacijų atstovams, tarnautojams) buvo surengti vizitai į Lietuvą. Vizitų metu buvo siekiama dalyvius supažindinti su LR valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinių paslaugų teikimo schemomis.

Projekto pabaigoje išleistas kompaktinis diskas „Socialinių paslaugų efektyvumas“, kuriame pateikiama socialinių paslaugų pirkimo metodika.

Šis projektas prisidėjo prie civilinės visuomenės stiprinimo bei demokratijos procesų skatinimo Baltarusijoje.

Partneriai ir rėmėjai: LR ambasada Baltarusijoje, organizacija AKT (Baltarusija), Europos Komisijos Parama išorinių Europos Bendrijos veiksmų įgyvendinimui, LR užsienio reikalų ministerija, LR ambasada Baltarusijoje.