Projekto tikslas – suteikti regionuose dirbantiems konsultantams įgūdžių ir žinių, reikalingų dirbant su jaunimu.

Buvo surengti dviejų dalių mokymų kursai, kurių metu konsultantai išmoko naujų efektyvių darbo metodų, išmėgino naujus komunikacijos būdus, įgijo kitų žinių ir įgūdžių, kurie bus naudingi dirbant su jaunais žmonėmis bei pakels veiklos kokybę. Projekto vykdymo metu parengtos jaunimo verslumo metodo naudojimo gairės, paskatintas naujas jaunimo požiūris į galimybes aktyviai kurti savo gyvenamąją aplinką per norų, svajonių įgyvendinimą.

Finansavimo šaltiniai: programa „Jaunimas“.