Moksleiviai dažnai yra neapsisprendę, ko siekia gyvenime, paklūsta visuomenėje susiformavusiems stereotipams, draugų nuomonei renkantis profesiją ir gyvenimo kelią. Be to, daugelis paauglių nori dirbti samdomą darbą ir atmeta galimybę būti verslo ar nevyriausybinės organizacijos savininku bei patiems imtis gerinti situaciją Lietuvoje.

Tokią situaciją lemia moksleivių verslumo, kaip savybių rinkinio, trūkumas. Verslumas suvokiamas plačiąja prasme ir apima ne tik savybes ir gebėjimus kurti komercinį verslą, bet ir asmeninį aktyvumą save realizuojant visuomeninėje veikloje, darbo rinkoje, siekiant aukštesnio išsilavinimo.

Siekiant kovoti su šia problema, buvo sukurtas šis projektas. Jo tikslas – sudominti verslumu 55 vyresniųjų klasių moksleivius iš Anykščių, Mažeikių, Zarasų, Švenčionių ir Panevėžio, organizuojant stovyklą bei tęstinę verslumo skatinimo veiklą šiuose regionuose.

Projekto rezultatai:

  • Buvo suorganizuota 10 dienų stovykla, kurios metu 55 jaunuoliams iš 5 Lietuvos miestų buvo sudarytos sąlygos išbandyti, ką reiškia būti versliam, ugdyti bendravimo, darbo grupėje gebėjimus, teigiamą požiūrį, savarankiškumą bei pasisemti žinių iš žinomų visuomenėje verslių žmonių. Dalyviai išugdė socialinius įgūdžius, geriau suprato, kur norėtų mokytis, išreiškė norą įsijungti į jaunimo veiklą, organizuoti renginius.
  • Buvo suburti 4 verslumo klubai Anykščiuose, Mažeikiuose, Zarasuose ir Panevėžyje, kurie toliau vykdo įvairius projektus ir užsiims veikla, skatinančia tiek asmeninį, tiek bendruomenės verslumą.

Jauni žmonės, žinodami asmeninius gyvenimo siekius bei įgiję verslumo įgūdžių, galės kryptingiau rinktis užimtumo formas. Įsijungę į klubų veiklą moksleiviai prisideda prie aplinkos – tėvų, bendruomenės, draugų požiūrio į atsakomybę už savo gerovę keitimo.

Projekto pabaigoje suburti jaunimo verslumo klubai yra tęstinė užimtumo priemonė, kuri prisidės prie aktyvių ir verslių piliečių ugdymo, kartu ir bendruomenės, regiono, šalies ekonominės ir socialinės plėtros.

Partneriai, rėmėjai: Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“, Švietimo ir mokslo ministerija.