Projekto idėja iniciatyvinės grupės nariams kilo vienos diskusijos metu kalbant apie verslą ir svarstant, kokiais būdais verslininkai tampa sėkmingi, kaip jie pradėjo verslą, kokios jų sėkmės istorijos. Tuo labiau, kad yra jaunų žmonių, kurie svarsto savo verslo galimybę. Grupė nutarė, kad būtų labai pravartu ir įdomu išsiaiškinti, kokioje veikloje verslininkai įgijo organizavimo ir kitų verslui kurti būtinų įgūdžių – šios verslininkų sėkmės istorijos buvo pateiktos kaip geri, įkvepiantys pavyzdžiai kitiems – t. y. Mažeikių jaunimui.

Projekto vykdymo metu buvo išleista knyga ir kompaktinis diskas (papildantis knygą, tačiau neatkartojantis jos), kuriais siekiama įkvėpti jaunimą veikti, tapti aktyviais bei taip prisidėti prie savo rajono, šalies ekonomikos augimo, kurti geresnę ateitį.

Projektas „sujudino“ Mažeikių jaunimą: paskatino, kad užuot dejavę, koks blogas gyvenimas, maži atlyginimai, jauni žmonės ryžtųsi imtis veiklos ir keistų šią situaciją – patys imtųsi iniciatyvos.

Projekto vykdytojai pasiekė šiuos rezultatus:

1. Pagrindinis projekto rezultatas – išleista knyga ir kompaktinis diskas „Jei ne tu, tai kas? Verslūs žmonės Mažeikiuose“, kuriuose pateiktos verslininkų sėkmės istorijos akcentuojant neformaliojo ugdymo svarbą.

2. Šiuo projektu iniciatyvinė grupė patobulino komandinio darbo įgūdžius, toliau ugdė atsakomybės jausmą, tapo dar iniciatyvesni, aktyvesni, išreiškė savo kūrybinius gebėjimus.

3. Suorganizuotas įkvėpimo vakaras apie neformalųjį ugdymą 25 jauniems žmonėms, kuriame taip pat dalyvavo 5 verslininkai ir buvo pristatyta knyga „Jei ne tu, tai kas? Verslūs žmonės Mažeikiuose“ bei CD. Tokiu būdu į projektą įtraukti dalyviai įgijo naujos patirties – sužinojo apie neformaliojo ugdymo reikšmę, sėkmingo verslo pradžią ir jo plėtojimą.

4. Projekto rezultatai taip pat buvo pristatyti vietos bendruomenei – spaudoje, per vietinę televiziją.

Projektas sustiprino vietos verslininkų ir jaunimo bei visos bendruomenės ryšius, bendradarbiavimą, paskatino keitimąsi informacija ir patirtimi. Verslininkų pavyzdžių įkvėptas jaunimas ryžtingiau imsis aktyvios veiklos, galbūt ir verslo. Vietos bendruomenė į projektą įtraukta per viešinimo veiklą – prezentacijas; visi norintieji turėjo galimybę išgirsti bei pamatyti projekto rezultatus. Be to, mažeikiškiai sužinojo apie neformaliojo ugdymo reikšmę, susipažino su jo samprata Europoje ir ėmė labiau tai vertinti.

Partneriai, rėmėjai: jaunimo iniciatyvinė grupė „Mes kartu“, ES programa „Jaunimas“.