Projekto tikslas – didinti 35 jaunų žmonių tarpkultūrinį suvokimą, sukuriant erdvę dalytis mintimis apie įvairių šalių jaunimo siekius, svajones ir galimybes jas įgyvendinti.

Tai daugiašalis mainų projektas, kuriame dalyvavo jaunuoliai iš Lietuvos, Slovakijos, Estijos, Prancūzijos, Baltarusijos, Moldovos, Gruzijos. Prieš atvykdami į Lietuvą, projekto dalyviai sukūrė filmus ir prezentacijas apie savo šalių bendraamžių svajones. Mainų, įvykusių 2008 m. birželio 7-14 dienomis Giruliuose, metu dalyviai diskutavo, dirbo grupėse, pristatė savo šalis, kūrybinėmis priemonėmis išreiškė savo svajones, planavo jų įgyvendinimą. Šis projektas padėjo ugdyti dalyvių europines vertybes, ypač jaunimo pilietiškumą, aktyvų dalyvavimą sprendžiant savo problemas, toleranciją per kitų šalių kultūrų pažinimą, atrandant, kuo panašūs ir kuo skiriasi įvairių šalių jaunų žmonių poreikiai, siekiai, svajonės ir kaip jas galima įgyvendinti kartu. Mainų metu buvo sukurtas filmas, kurį visos partnerės organizacijos pristatė savo šalyse, kartu surengdamos diskusijas, meno dirbtuves ar kito pobūdžio veiklas, kuriomis analizavo svajonių ir tikslų siekimo temas.

Jei norite pamatyti šį filmą, spauskite čia.

Finansavimo šaltiniai: programos „Veiklus jaunimas“ 3.1 priemonė, rėmėjo UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ lėšos.