Projektu siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimo verslumo plėtrai vietos savivaldos lygmeniu. Tuo tikslu buvo išanalizuota šios politikos įgyvendinimo savivaldybėse situacija bei skatinamas jaunimo organizacijų bendradarbiavimas atstovaujant bendriems interesams ir veikiant jaunimo verslumo politikos įgyvendinimo procesus.

Projekto tikslinė grupė – jaunimo organizacijos, taikančios neformaliojo ugdymo metodus jaunimo verslumui skatinti. Netiesioginė tikslinė grupė – Lietuvos savivaldybės. Netiesiogiai šis projektas taip pat bus naudingas jaunimui, su kuriuo dirba minėtos organizacijos, nes projekto inicijuotas bendradarbiavimas padės kelti organizacijų veiklos kokybę.

Išskiriamos šios projekto veiklų grupės:

  • Buvo atliktas jaunimo verslumo politikos įgyvendinimo vietos lygmeniu tyrimas, kuris padėjo išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias šios politikos įgyvendinimo puses, gerąsias nevyriausybinių organizacijų praktikas.
  • Buvo inicijuotas nevyriausybinių jaunimo verslumo organizacijų tinklinis bendradarbiavimas, kuris padės efektyviai dalintis informacija bei gerosiomis patirtimis, veikti politikos įgyvendinimą jaunimui palankia linkme.

Partneriai, rėmėjai: Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM.