Europos Komisija ir Europos Sąjungai pirmininkaujančios Prancūzijos institucijos bei mokslininkai 2008 m. pakvietė jaunuosius Europos piliečius pateikti 20 rekomendacijų žinių visuomenės kūrimo Europoje klausimais. Šio projekto pagrindiniai tikslai yra sudaryti sąlygas jaunimui prisidėti ir dalyvauti kuriant žiniomis grįstą visuomenę Europoje bei skatinti ir palaikyti dialogą tarp jaunųjų Europos piliečių, mokslininkų, Europos lyderių, nacionalinių ir Europos institucijų.

Prisijungti prie šio projekto veiklų organizavimo bei įgyvendinimo pakviestos ES šalių nacionalinės organizacijos. Lietuvoje šio projekto vykdymą koordinuoja VšĮ Nacionalinės plėtros institutas. Projektas įgyvendinamas kartu su Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacijaProjekto įgyvendinimo metu suburta nacionalinė jaunimo darbo grupė, kurią sudaro 15 aktyvių gabių bendrojo lavinimo mokyklų (gimnazijų) paskutinių klasių mokinių ar aukštųjų mokyklų studentų. 2008 m. birželio 7-10 bei 2008 m. liepos 14-17 d. įvyko šios grupės susitikimai, kurių metu grupei išsamiai pristatyti projekto tikslai bei siekiami rezultatai, organizuoti komandos formavimo užsiėmimai. Taip pat projekto jaunimo darbo grupė tobulino argumentavimo ir viešojo kalbėjimo įgūdžius, įgijo žinių apie informacinę ir žinių visuomenes bei jų skirtumus ir tarpkultūrinį bendravimą, diskutavo su Lietuvos mokslininkais, verslininkais bei valdžios atstovais.

Spalio 20 – 28 d. Prancūzijoje vyko baigiamieji projekto renginiai, kuriuose dalyvavo bei savo parengtas rekomendacijas pristatė ir 10 Lietuvos nacionalinės jaunimo darbo grupės atstovų. Spalio 20 – 23 dienomis Lietuvos nacionalinė grupė kartu su jaunimu iš Švedijos, Bulgarijos, Latvijos bei Belgijos pakviesti apsilankyti Bordeux mieste bei šio vizito metu ne tik parengti bendras rekomendacijas, bet ir dalyvauti specialiai jiems organizuotuose susitikimuose, renginiuose, priėmimuose.

Poitiers mieste vykusio renginio „Mokslas ir visuomenė“ metu buvo parengtos bendros visų 27 šalių rekomendacijos. Projekte dalyvaujantis jaunimas turėjo galimybę kartu su žinomais įvairių šalių mokslininkais dalyvauti susitikimuose-darbo grupėse, kuriuose buvo aptariamos skirtingų sričių, tokių kaip demokratija, biometrija, kraštovaizdis, klimatas, branduolinė energija ir t. t., pagrindinės problemos ir aktualijos. Į renginius, vykusius Poitiers mieste, buvo pakviestas dalyvauti bei Lietuvos jaunimo grupę lydėti Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. E. Butkus. Galutinės bendros visų 27 ES šalių jaunimo rekomendacijos buvo patvirtintos balsavimo, vykusio Nacionaliniame gamtos mokslų muziejuje, Paryžiuje, metu.2008 m. lapkričio 14 d. Paryžiuje, Grand Palais, dalyvaujant 1500 įvairių valdžios, mokslo, spaudos bei kt. atstovų 10 jaunų žmonių iš 27 ES šalių Europos Komisijos mokslo ir mokslinių tyrimų komisarui Janez Potocnik bei Prancūzijos Aukštojo mokslo ir tyrimų ministrei Valerie Pecresse pristatė ir įteikė kelių šimtų Europos jaunų žmonių parengtas rekomendacijas.

Lietuvos nacionalinės jaunimo darbo grupės nariai: Adomas Biskis, Agnė Baleišytė, Ernesta Duglas, Elena Jurovickaja, Vytis Kapočius, Aleksejus Kononovičius, Rytis Masiliūnas, Valdas Meinorius, Laura Navasaitytė, Vladimiras Oleinikovas, Renata Rabovič, Artūras Seiliūnas, Kotryna Vaidžiulytė, Dalia Vitkutė, Audrius Zujus.

Projekto koordinatoriai: Raimonda Kučinskaitė ir Paulius Lukas Tamošiūnas.

Lietuvos nacionalinės darbo grupės parengtos rekomendacijos.Bendros visų projekte dalyvavusių ES šalių rekomendacijos.

Projekto partneris – Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija.

Projekto veiklas bei renginius Lietuvoje remia Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Prancūzų kultūros centras.Projekto internetinis puslapishttp://www.youthsciencesociety.eu/en/pays.html