Šio projekto tema – konfliktų prevencija ir sprendimas. Jaunieji lyderiai iš partnerių šalių – Armėnijos, Čekijos, Gruzijos, Lietuvos, Moldovos ir Rumunijos – dalyvavo mokymuose, kurių metu buvo debatuojama, kalbamasi apie pastaruoju metu šiose šalyse įvykusius ar besitęsiančius konfliktus.

Projekto mokymų metu diskutuota apie įvairius konfliktų aspektus:

  • Vidiniai konfliktai.
  • Tarpasmeniniai konfliktai.
  • Grupių konfliktai.
  • Tarpkultūriniai konfliktai.
  • Konfliktai organizacijose.
  • Konfliktai bendruomenėse.
  • Tarpvalstybiniai konfliktai.
  • Tarptautiniai konfliktai.

Mokymų metu jauniems žmonėms sudarytos sąlygos bei galimybės aptarti ir pasidalinti konkrečiais pavyzdžiais apie visokio pobūdžio konfliktus, kilusius įgyvendinant įvairius  projektus, tarp jų – programos „Veiklus jaunimas“ bei kitus, finansuotus ES programų lėšomis.

Projekto vykdymo metu (naudojant tokius metodus kaip plenarinis posėdis, diskusijos, darbo grupės, kūrybiniai užsiėmimai, tarpkultūriniai ir interaktyvūs žaidimai bei pasitelkiant kitus neformalaus ugdymo metodus) jaunieji lyderiai diskutavo apie jaunimo dalyvavimo svarbą įvairiose taiką skatinančiose veiklose ir apie tokių veiklų vietą bei reikšmę visuomenei.

Mokymai truko 7 dienas ir vyko Cociery gyvenvietėje, Moldovoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2009 m. vasario – liepos mėn.

Finansavimo šaltiniai: programos „Veiklus jaunimas“ 3 veiksmo „Pasaulio jaunimas“ 3.1 priemonė „Bendradarbiavimas su kaimyninėmis Europos Sąjungos šalimis“.