VšĮ Nacionalinės plėtros institutas buvo šio projekto, vykdomo NVO teisės instituto, partneris.

Pagrindinis projekto tikslas – pasinaudojant kitų valstybių patirtimi įvertinti Lietuvos NVO teisinę bazę, parengti jos tobulinimo gaires ir taip inicijuoti nevyriausybinio sektoriaus plėtrai palankius teisės aktų pakeitimus.
Projekto metu buvo suburta Lietuvos NVO teisės ekspertų komanda, kuri, padedant Europos ne pelno teisės centrui, ir besikonsultuodama su valdžios institucijomis bei pačiomis organizacijomis, atliko nuodugnią dabartinės Lietuvos teisinės sistemos analizę. Šio tyrimo pagrindu ketinama rengti įstatymų pakeitimus, kurie savo ruožtu turėtų pašalinti dabartinio reglamentavimo kolizijas bei spragas ir padėti pagrindus tolimesnei stabiliai NVO sektoriaus plėtrai.

Projektą inicijavo ir rėmė Baltijos Amerikos partnerystės programa Lietuvoje.