Šio projekto idėja kilo dviem su jaunimu dirbančioms organizacijoms, siekiančioms, kad jaunimas, ypač turintis mažiau galimybių, įgautų įgūdžius, reikalingus aktyviai veikti – Nacionalinės plėtros institutui (Lietuva) ir Centrum Wspolpracy Europejskiej „Mlodzi Europejczycy“ (Lenkija).

Projekto tikslas – ugdyti jaunus žmones iš Lietuvos ir Lenkijos socialine, asmenine ir kultūrine prasme, ir paskatinti juos tapti aktyviais savo bendruomenių nariais ir gerovės kūrėjais, surengiant verslumo įgūdžių ugdymo stovyklą.

Pagrindiniai metodai, kurie buvo naudojami šio projekto metu, paremti jaunimo neformaliojo ugdymo principais, jaunimo įgalinimu aktyviai veiklai, motyvavimu sekti geraisiais pavyzdžiais.

26 jauni žmonės, kurie sudalyvavo verslumo stovykloje, vykusioje Lietuvoje ir trukusioje 5 dienas, išugdė asmenines, socialines, organizacines, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo bei kitas kompetencijas, kurias pritaikė patys organizuodami ir įgyvendindami vieną iš projekto etapų – projekto rezultatų sklaidą. Taip pat jiems buvo suteiktos galimybės įsijungti į bendradarbiaujančių organizacijų veiklas ir vykdyti kitus projektus.

Projekto partneris: Centrum Wspolpracy Europejskiej „Mlodzi Europejczycy“ (Lenkija).

Finansavimo šaltiniai: Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas.