Projekto tikslas – spręsti jaunimo pasyvaus pilietinio dalyvavimo problemą suteikiant jam motyvacijos ir įgūdžių, reikalingų įsitraukti į svarbiausius visuomenės gyvenimo procesus bei vykdyti pilietinę valdžios institucijų kontrolę.

Projekto uždaviniai:

  • paskatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti pilietiniuose procesuose naudojant patrauklius tikslinei grupei metodus;
  • ugdyti jaunų žmonių įgūdžius, reikalingus vykdyti pilietinę valdžios institucijų kontrolę.

Remiantis Jaunimo reikalų departamento ir „Sprinter tyrimų“ 2007 m. atliktu Jaunimo situacijos sociologiniu tyrimu, tik 55,6 proc. jaunų žmonių yra balsavę rinkimuose ir tik 10,1 proc. reaguoja į gyvenimo aktualijas – dalyvauja virtualiose diskusijose, rašo laiškus spaudai, radijo ir TV laidoms. Iš esmės tai sukėlė nusivylimas bei nepasitikėjimas esama situacija – dauguma apklaustų jaunuolių teigia, kad „nėra tinkamo kandidato“, „nėra prasmės“, „tai nieko nekeičia“.

Projektas „Pažadas Lietuvos jaunimui“ siekė novatoriškais, jaunimui patraukliais metodais paskatinti jaunimą užimti aktyvią pilietinę poziciją. Jo vykdymo metu jauni žmonės buvo ne tik skatinami aktyviai dalyvauti pilietiniuose procesuose, tačiau ir spręsti kitą problemą, kuri nurodoma Europos Komisijos baltojoje knygoje „Naujas postūmis Europos jaunimui“ – o būtent tai, jog „jaunimas jaučia, kad jam trūksta išteklių, informacijos ir parengimo, kad galėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį.“ Šio projekto metu jauni žmonės stebėjo, kaip politikai laikosi duotų pažadų, jiems buvo suteiktos tam reikalingos žinios ir įgūdžiai.

Projekto įgyvendinimo metu buvo suformuota 20 jaunų žmonių grupė, kuriems buvo surengti 2 mokymai apie viešosios politikos analizės būdus, komentarų bei analizių ataskaitų rengimą, viešuosius ryšius ir bendravimą su žiniasklaida. Projekto dalyviai pritaikė šiuos įgūdžius projekto metu, vykdydami politinių programų vykdymo stebėseną, rengdami apžvalgas ir komentarus. Projekto rezultatai buvo pristatyti baigiamojoje projekto konferencijoje.

Finansavimo šaltiniai: LR Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo 2009 metais konkursas.