2008 m. Nacionalinės plėtros institutas atliko Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių apklausą dėl jaunimo verslumo skatinimo savivaldybėse. Apklausa parodė, kad savivaldybės vykdo nedaug priemonių verslumui skatinti arba nežino, kokias priemones / projektus savivaldybėje vykdo organizacijos. Tai rodo, kad savivaldybėms trūksta idėjų ir gerųjų pavyzdžių, kaip skatinti jaunimo verslumą, iš kurių būtų galima pasimokyti.

Iš kitos pusės, savivaldybės ir kitos valstybės institucijos, formuojančios ir įgyvendinančios viešąją politiką, nėra susipažinusios su jau atliktais tyrimais apie verslo imtis motyvuojančius ir trukdančius veiksnius. Tyrimų rezultatai galėtų pasitarnauti parenkant efektyviausias priemonės verslumui skatinti.

VšĮ Nacionalinės plėtros instituto 2009 m. inicijuotu projektu „Jaunimo verslumo situacijos tyrimas: esama padėtis ir geroji praktika“ buvo siekiama paskatinti naujų ir efektyvesnių jaunimo verslumo skatinimo priemonių bei sąlygų kūrimą savivaldybėse, valstybės įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose. Tikime, kad geroji praktika yra vienas pagrindinių šaltinių semtis veiklos idėjų.

Pagrindinės projekto tikslinė grupė – Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai, įvairių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų su jaunimu dirbantys darbuotojai. Projekto trukmė – 4 mėn. (2009 m. rugsėjis – gruodis).

Projekto rezultatai. Įgyvendinant projektą, buvo parengta informacija apie sėkmingo jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo pavyzdžius Lietuvoje ir užsienyje, bei, remiantis jaunųjų verslininkų sėkmės pavyzdžiais, atliktų tyrimų duomenimis, įvertintos paskatos imtis verslo Lietuvoje. Surinkta informacija buvo apibendrinta, pateiktos rekomendacijos savivaldybėms ir parengtas leidinys. Tyrimo rezultatai buvo pristatyti 2009 m. gruodžio mėn. diskusijoje valstybės, savivaldybių institucijų ir jaunimo organizacijų atstovams.

Finansavimo šaltiniai: Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo priemonės lėšos.