Paprojekčio tikslas – sustiprinti vietos valdžios gebėjimus, būtinus sėkmingam bei efektyviam bendradarbiavimui su vietos bendruomenėmis ir NVO.Probleminių savivaldybių seniūnams nepakanka žinių ir gebėjimų patraukti bendruomenę, paskatinti iniciatyvius gyventojus ir nevyriausybines organizacijas veikti kartu, dalyvauti savivaldybės strategijos įgyvendinime. Trūksta gebėjimų sėkmingai komunikacijai su potencialiais vidaus bei užsienio investuotojais. Nepakankamas bendruomenės pasitikėjimas seniūnu ir jo administracija apsunkina opiausių gyventojų problemų sprendimą. Seniūnai ir jų administracija patiria daug streso darbe, dėl gebėjimų bendrauti su reikliais visuomenės atstovais trūkumo.

Tiesioginiai šio paprojekčio naudos gavėjai buvo Druskininkų, Jurbarko, Rokiškio, Šalčininkų, Švenčionių, Pasvalio, Joniškio ir Lazdijų savivaldybių 86 seniūnijų seniūnai arba jų pavaduotojai. Įgyvendinus paprojektį, buvo pakelta dalyvių kvalifikacija, būtina sprendžiant aktualiausias bendruomenių problemas. Netiesioginiai naudos gavėjai yra visi šių savivaldybių gyventojai, kuriems reikalinga seniūnijos pagalba. Netiesioginių naudos gavėjų skaičius sudaro apie 260 000 dalyvaujančių savivaldybių gyventojų.Paprojekčio veiklomis buvosiekiama sustiprinti vietos valdžios gebėjimus, būtinus sėkmingam bei efektyviam bendradarbiavimui su vietos bendruomenėmis, potencialiais partneriais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant paspartinti probleminių savivaldybių vystymąsi socialiniu, ekonominiu bei kultūriniu aspektais.

Paprojekčio metu buvo vykdomi atstovavimo ir bendruomenės gebėjimų stiprinimo mokymai, seniūno kaip vadovo ir bendruomenės lyderio gebėjimų ugdymo mokymai, dalyvavimo planuojant vietos plėtrą, veiklos planavimo gebėjimų stiprinimo mokymai, seniūnijos veiklos teisinės aplinkos mokymai.

Finansavimo šaltiniai: Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai, subsidijų schema „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“.