Paprojekčio tikslas – stiprinti 10-ies savivaldybių turizmo plėtros planavimo ir koordinavimo gebėjimus, suteikti jų darbuotojams žinių apie viešajam sektoriui aktualias turizmo paslaugų organizavimo naujoves.

Lietuvos savivaldybėms, kurios turi didelį turizmo potencialą ir išteklius, trūksta gebėjimų efektyviai įgyvendinti savivaldybės turizmo plėtros politiką. Ši problema apima du aspektus:

  • trūksta žinių apie naujas turizmo organizavimo formas, naujas galimybes
  • veiklos, skirtos turizmo plėtros planavimui ir įgyvendinimui, koordinavimo savivaldybės viduje (tarp atskirų skyrių ir įstaigų) įgūdžių trūkumas.

Tiesioginiai šio paprojekčio naudos gavėjai buvo 10-ies Lietuvos savivaldybių bei savivaldybės įstaigų darbuotojai, kurių darbas yra susijęs su savivaldybių turizmo plėtros tikslų įgyvendinimu (turizmo, kultūros, sporto, investicijų, teritorinio planavimo, viešųjų ryšių, infrastruktūros, turizmo informacijos centrų, viešųjų festivalių organizatorių ir kt.). Iš viso paprojektyje dalyvavo 50 darbuotojų, vidutiniškai po 5 darbuotojų komandą iš kiekvienos savivaldybės. Netiesioginiai naudos gavėjai – turistai, viešųjų paslaugų teikėjai, verslas.

Įgyvendinus paprojektį, buvo pakelta dalyvių kvalifikacija efektyviai įgyvendinti savivaldybės turizmo plėtros politiką. Dalyviams paprojekčio metu buvo surengti seminarai temomis: „Turizmo naujovės“, „Savivaldybės išskirtinumas ir turizmo plėtros tikslai“, „Savivaldybės turizmo plėtros planas“.

Finansavimo šaltiniai: Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai, subsidijų schema „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“.