Asociacija LITDEA (Lietuvos nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų tinklas) 2010 m. birželio 15 d. – 2010 m. lapkričio 15 d. įgyvendino projektą „Visuomenės švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais“. VšĮ Nacionalinės plėtros institutas, vienas iš asociacijos LITDEA narių, buvo atsakingas už šio projekto įgyvendinimo koordinavimą.

Pagrindinis šio projekto tikslas – perteikti visuomenei informaciją apie vystomąjį bendradarbiavimą, skatinant ne tik domėjimąsi juo, bet ir aktyvų dalyvavimą prisidedant prie jo plėtojimo, skatinant visuomenės domėjimąsi globaliomis problemomis, jos narių, kaip europiečių, indėlį į besivystančių šalių stiprinimą.

Projekto tikslinė grupė – Lietuvos savivaldybių seniūnai bei seniūnaičiai, todėl prie projekto įgyvendinimo partnerio teisėmis buvo pakviesta prisijungti Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA).

Finansavimo šaltiniai: LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa.