VšĮ Nacionalinės plėtros institutas dalyvavo įgyvendinant Hub Riga ir Tehnologiju Attistibas Forums parengtą projektą „Verslo inkubatoriai, socialinių inovacijų inkubatoriai ir mokslų parkai – skirtingas požiūris ir geroji patirtis remiant naujas įmones regione“ (angl. “Business incubators, social innovation incubators, and science parks – different approaches and best practices in supporting new enterprises in the region”).Bendras projekto veiklų tikslas – įkurti platformą, skirtą įvairioms organizacijoms, tiesiogiai remiančioms verslumo iniciatyvas, apjungiant jas į regioninį Nord-Balt tinklą bei siekiant sėkmingos praktikos ir patirties mainų, tuo užtikrinant kiek įmanoma geresnę paramą inovatyvioms ir kūrybiškoms įmonėms bei padidinant regiono verslumo pajėgumus.

Projekto įgyvendinimo etapai:

I etapas – Latvijos/Lietuvos delegacijų pažintiniai vizitai į Nord-Balt regione veikiančius Hub‘us, besikuriančius Hub‘us, verslo inkubatorius bei mokslo parkus.

II etapas – veikiančių Hub‘ų, besikuriančių Hub‘ų ir verslo inkubatorių iš Nord-Balt regiono kontaktų užmezgimo susitikimas Rygoje

Finansavimo šaltiniai: The Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Business and Industry run by Nordic Council of Ministers.