Projekto „JaUnųjų VErslininkų kūrybiškumo ir iNovatyvumo ugdymo Erdvė“ trumpinys JUVENE lotynų kalba reiškia jaunimas. Ne paslaptis, jog šiandienos jaunimas yra būsimieji verslo kūrėjai. Tuo tarpu projektu JUVENE buvo siekiama sukurti ir pagerinti aplinką, kuri padrąsintų jaunus žmones domėtis verslo galimybės, generuoti inovatyvias idėjas, mokytis, kurti ir savarankiškai pradėti verslą turint patikimų partnerių tinklą.

Juvene – tai trijų metų trukmės projektas, iš dalies finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę Inogeb LT. Projekto metu buvo numatyta sukurti jaunimo verslumo skatinimo priemonių, supažindinti juos su verslo kūrimo galimybėmis bei visapusiškai padėti įsisteigti 5 įmonėms.

Projekto tikslai:

 • Aktyvinti terpę jaunųjų verslininkų kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymui;
 • Užtikrinti teikiamų intelektinės nuosavybės apsaugos paslaugų kompleksiškumą inovatyvaus verslo kūrimui ir vystymui.

Tikslams pasiekti projekto darbo grupė numatė šiuos uždavinius:

 • Populiarinti kūrybiškumo ir inovatyvumo kultūrą jaunųjų verslininkų tarpe;
 • Skatinti jaunimo inovacinę veiklą;
 • Sukurti intelektinės nuosavybės apsaugos paslaugų kompleksą inovatyvaus verslo kūrimui ir vystymui.

Tam, kad būtų užtikrintas uždavinių įgyvendinimas, projekto partneriai subūrė darbo grupę projekto veikloms vykdyti. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu:

 • Sukūrėme ir palaikėme jaunimo verslo pradžiai aktualų žinių bei informacijos portalą;
 • Parengėme visiems suprantamą knygą apie tai, kas yra inovacijos;
 • Supažindinome su verslo gerosios praktikos pavyzdžiais;
 • Išmokėme, kaip apsaugoti intelektinę nuosavybę;
 • Organizavome verslo idėjų konkursus;
 • Padėjome įkurti verslą geriausių idėjų įgyvendinimui;
 • Prisistatėme parodose;
 • Kvietėme dalyvauti informaciniuose seminaruose;
 • Padėjome užmegzti verslo kontaktus;
 • Rengėme straipsnius;
 • Skleidėme naujienas apie mūsų ir jūsų pasiekimus;
 • Suteikėme finansinę paramą ekspertų paslaugoms įsigyti ir kt.

Projektą Juvene įgyvendino 4 partneriai:

VšĮ Kauno regioninis inovacijų centras (KRIC) www.ic.ktc.lt
VšĮ KTU regioninis mokslo parkas (KTC) www.ktc.lt
VšĮ Projektų parkas (PP) www.projektuparkas.lt
VšĮ Nacionalinės plėtros institutas (NPI) www.npi.lt