VšĮ Nacionalinės plėtros institutas ir VšĮ Darnaus vystymo projektai bendradarbiaudami su partneriais iš Slovėnijos ir Didžiosios Britanijos (Šiaurės Airijos) įgyvendino tarptautinį jaunimo demokratiškumo projektą “Little people – big ideas”.

Projektas buvo paremtas aktyviu jaunimo dalyvavimu visuomeniniame gyvenime ir vietinėje bendruomenėje. Įgyvendinant šį projektą buvo orientuojamasi į aktyvų jaunimo dalyvavimą, Europos pilietiškumo ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą, neformalų mokymąsi.

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį jaunimo įsitraukimą ir dalyvavimą demokratiškoje visuomenėje, įgalinant ir skatinant abipusį bendradarbiavimą tarp jaunimo ir sprendimų priėmėjų vietiniu ir nacionaliniu lygiu. Projekto įgyvendinimo metu jaunimas turės galimybę aptarti jam aktualias ir svarbias politines temas ir klausimus.Projekto uždaviniai:

  • suorganizuoti bent po vieną „apvalaus stalo susitikimą“ vietiniu ir/ar nacionaliniu lygiu kiekvienoje šalyje, atsižvelgiant į politines ir socialines kiekvienos šalies sistemas;
  • surengti dvejus mokymus projekte dalyvausiantiems jauniems asmenims, siekiant geresnės projekto įgyvendinimo kokybės;
  • sukurti ir palaikyti internetinę svetainę nacionaliniu ir Europos lygiu;
  • surengti geriausio bendradarbiavimo konkursą ir išrinkti geriausią jaunimo vietinio projekto iniciatyvą;
  • suorganizuoti akciją „Parašyk laišką savo išrinktam atstovui“;
  • parengti projekto rezultatus viešinantį leidinį trejomis kalbomis.

Projekto veiklos vyko Slovėnijoje, Lietuvoje ir Šiaurės Airijoje.

Projekto trukmė – 2011 m. sausis – 2012 m. liepos 31 d.

Finansavimo šaltiniai: „Youth in Action“ programa ir partnerių lėšos.