Projekto EVE tikslai yra:

1. Pasiūlyti inovatyvų produktą: pritaikyti ir perkelti geriausius ugdomojo vadovavimo metodikos elementus į profesinio rengimo sistemą.2. Pasiūlyti inovatyvų sprendimą – platformą inovatyvioms metodikoms, siekiant užtikrinti tinkamą metodų sklaidą bei jų naudojimą ir skatinti bendradarbiavimą tarp NVO sektoriaus ir profesinio rengimo sistemos.

Pagrindiniai EVE rezultatai:

  • sukurta inovatyvi profesinio rengimo sistemai pritaikyta metodika jaunimo kūrybingumo ir verslumo ugdymui;
  • įkurta platforma – profesinio rengimo sistemos, NVO ir socialinių partnerių bendradarbiavimo tinklas.

EVE tikslinės grupės:

  • profesinio mokymo sistemos institucijos – tiesioginės ir ilgalaikės naudos gavėjos;
  • profesinio mokymo sistemos darbuotojai – dėstytojai – tiesioginės ir ilgalaikės naudos gavėjai;
  • jauni žmonės – netiesioginiai ilgalaikės naudos gavėjai.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. spalio 1 d. – 2012 m. kovo 31 d.

EVE pagrindinis partneris: VšĮ Nacionalinės plėtros institutas (Lietuva).

EVE partneriai:

Polish Foundation of the opportunities Industrialization Centers „OIC Poland“ (Lenkija)
Centre Regional d‘Actions Sociales Interculturelles et de Communication (Prancūzija)
Insup Formation (Prancūzija)

Finansavimo šaltiniai: Leonardo da Vinci programa bei nuosavos projekto partnerių lėšos.