Bendrasis projekto tikslas: prisidėti skatinant jaunimo socialinį verslumą ir kūrybiškumą Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione.

Laukiami rezultatai:
1. Pakeltas jaunimo asmeninio ir socialinio verslumo lygis.
2. Partneriai pasidalins patirtimi ir gerąja praktika jaunimo socialinio verslumo ir kūrybiškumo srityje.
3. Dalyvaujančių regionų bendruomenėse padidės supratimas apie jaunimo socialinį verslumą ir kūrybiškumą, bus paskatintas teigiamas požiūris į šią sritį.

Pagrindiniai rezultatai:
1. Metodika ir mokymo programa apie jaunimo verslumą ir kūrybiškumą.
2. Mokymai jaunimo konsultantams.
4. Jaunimui skirtos konsultacijos apie verslumą.
5. Tarptautinė jaunimo (socialinio) verslumo stovykla ir konferencija.
6. ~ 5 verslo idėjos apie socialinį verslumą.

Tikslinės grupės:
• organizacijos, dirbančios jaunimo verslumo srityje
• jaunimo verslumo konsultantai
• jaunimas (16-30 metų) iš Lietuvos ir Baltarusijos.

Dalyvaujančios šalys: Lietuva (Utenos ir Vilniaus apskritys) ir Baltarusija (Gardino sritis, Mogiliovo sritis ir Minsko miestas).

Įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. rugsėjo 15 d. – 2012 m. gruodžio 14 d.

Pagrindinis partneris: Viešoji įstaiga Nacionalinės plėtros institutas (Lietuva).

Partneriai:
Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras (Baltarusija).
Anykščių jaunimo verslumo centras (Lietuva).

Asocijuoti partneriai:
Valstybinė švietimo įstaiga „Lydos gimnazija Nr. 1“ (Baltarusija)
Valstybinė švietimo įstaiga „Hodosovskaya vidurinio lavinimo mokykla“ (Baltarusija)
Švenčionių jaunimo verslumo centras (Lietuva)

Finansavimo šaltiniai: 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa.