Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, kartu įsipareigojo padėti mažiau išsivysčiusioms šalims teikdama joms vystomojo bendradarbiavimo pagalbą. Siekiant, kad Lietuvos visuomenė palaikytų mūsų šalies vykdomą vystomojo bendradarbiavimo politiką, ir prie jos įgyvendinimo prisidėtų įvairios visuomenės grupės, galinčios padidinti pagalbos naudą ir veiksmingumą, reikia skirti didesnį dėmesį visuomenės informavimui ir švietimui apie vystomąjį bendradarbiavimą.Lietuvos nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų tinklas LITDEA (vienijanti 11 Lietuvos nevyriausybines organizacijas iš įvairių Lietuvos miestų, dirbančias vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo srityje) įgyvendino projektą „Vystomojo bendradarbiavimo multiplikatoriai Lietuvoje“, kurio pagrindinis tikslas buvo perteikti visuomenei informaciją apie vystomąjį bendradarbiavimą, jo svarbą, tikslus ir naudą pilietinei visuomenei, siekiant formuoti teigiamą požiūrį į šalies vykdomą vystomojo bendradarbiavimo politiką bei paskatinti aktyvų Lietuvos žmonių dalyvavimą prisidedant prie paramos besivystančioms šalims plėtojimo ir stiprinimo.

Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta speciali 3 dienų mokymų programa, skirta šviesti tikslines grupes apie vystomąjį bendradarbiavimą ir švietimą, jo tikslus, pagalbos besivystančioms šalims svarbą. Mokymų metu buvo paruošti multiplikatoriai, gebantys šviesti savo bendruomenės narius vystomojo bendradarbiavimo klausimais, aiškinti jo svarbą, galimybes prisidėti prie pagalbos besivystančioms šalims.Projekto tikslai:

1. Teorinių ir praktinių mokymų metu parengti multiplikatorius, gebančius šviesti savo bendruomenės narius vystomojo bendradarbiavimo tema.

2. Įgyvendinti projekto ir vystomojo bendradarbiavimo žinomumo visuomenėje didinimo veiklas.

Tikslinės grupės:1. Lietuvos bendruomenių lyderiai ir aktyvūs nariai.

2. Lietuvos kaimiškų vietovių vietos veiklos grupių lyderiai.

Tikslinėms grupėms priskiriami asmenys kasdien bendrauja su labai didele dalimi Lietuvos gyventojų, todėl jų pasirinkimas leidžia būti tikrais, jog projekto rezultatai pasieks didelę projekto netiesioginės tikslinės grupės – Lietuvos gyventojų – dalį. Siekiama, kad projektas paskatintų ne tik bendrus veiksmus prisidedant prie vystomojo bendradarbiavimo palaikymo bei plėtros, bet ir apskritai šių grupių bendradarbiavimą kuriant demokratiją bei gerinant valdymą.

Asociacijos LITDEA narys atsakingas už projekto įgyvendinimą – VšĮ Nacionalinės plėtros institutas.

Projekto trukmė: nuo 2012-06-01 iki 2012-11-15.

Finansavimo šaltiniai: Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa.