Nacionalinės plėtros institutas prisidėjo ir prie 2019 m. spalio–gruodžio mėn. vykdyto Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas Švenčionių rajono savivaldybėje, kuriame dėmesys skirtas ir piliečių (jaunimo) dalyvavimo problemoms. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad požiūrio į politiką negatyvumo rodiklio vidutinė reikšmė savivaldybėje – 18,42. Šis rodiklis rodo žemą (arti vidutinio) jaunimo negatyvių nuostatų į politiką ir politikus lygį. Daugumos jaunuolių požiūrio į politiką negatyvumas yra vidutiniškas (58 proc.), 14 proc. – į politiką žiūri itin negatyviai. Šie pakankamai žemi rodikliai rodo, kad, nepaisant viešojoje erdvėje vis plačiau komunikuojamos informacijos apie piliečių teise ir pareigas, pilietinio dalyvavimo svarbą ir reikšmę visuomenėje, jaunimui trūksta informacijos ir tinkamų formų užsiimti pilietinio aktyvumo veiklomis.

Nors ir jaunimo požiūris į politiką ir politikus nėra teigiamas reikia pastebėti, kad jie gana aktyvūs neformalioje veikloje. Organizuojant tokias veiklas pilietinį ugdymą ir pilietinio aktyvumo idėjas jaunimui galima pateikti itin patraukliai per turiningas, projektines veiklas, skatinant neformalius tarpusavio ryšius, bendravimą, kūrybiškumą.