Piliečių pasyvus dalyvavimas viešojoje politikoje – vis dar problema Lietuvoje. Nacionalinės plėtros institutas, ateityje įgyvendindamas įvairias aktyvių piliečių skatinimo iniciatyvas ir projektus prisidės prie šios problemos sprendimo ir darnaus visuomenės vystymosi.

Bendradarbiaujant su Anykščių jaunimo verslumo centru inicijuotos diskusijos su jaunimu apie darnios Lietuvos ateities kūrimą aktyvinant piliečius – pilietinės visuomenės formavimo svarbą, pilietiškumo ugdymą, demokratijos užtikrinimą. Diskusijų metu jaunimo atstovai analizavo piliečių dalyvavimo situaciją Lietuvoje, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse – kūrė pilietinio dalyvavimo modelių koncepcijas, ieškojo patrauklių dalyvavimo formų.