Parengta Skuodo rajono plėtros iki 2030 m. strategija gruodžio 6 d. vykusioje konferencijoje pristatyta plačiajai visuomenei. Konferencijoje dalyvavo ir aktyviai diskutavo vietos bendruomenių, pilietinės visuomenės, valdžios atstovai, susirinkę Skuodo rajono savivaldybės gyventojai, kuriems rūpi rajono ateities plėtra. Dalyviai buvo supažindinti su parengta strategija, jos struktūra, savivaldybės ateities plėtros perspektyvomis. Daug dėmesio skirta ir strateginio mąstymo ir pilietinių kompetencijų ugdymui.

Pristatant strateginio mąstymo principus akcentuota, kad kiekvienas žmogus kasdien mąsto strategiškai, tačiau organizaciniame lygyje tai daroma daug kompleksiškiau. Pagrindinės strateginio mąstymo idėjos, kuriomis vadovaujamės yra sistemiškumas, tikslingumas, kūrybiškumas, mąstymas yra visa apimantis, keliantis ir tikrinantis hipotezes. Strategiškai mąstyti turėtų ir pilietinė visuomenė galvodama apie savo, kaip piliečių, bendruomenės ateitį.

Konferencijoje pristatyta ir Aktyvių piliečių fondo veikla bei numatomi skelbti kvietimai teikti paraiškas paramai gauti vykdant veiklas pagal vieną iš 5 poveikio sričių. Šios sritys – tai aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose,  stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija, didesnė parama žmogaus teisėms, įgalintos pažeidžiamos grupės, stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas.

Konferencijos dalyviai sutiko, kad Skuodo rajone reikalingos naujos, inovatyvios priemonės valdžios efektyvumui didinti, piliečių dalyvavimui ir aktyvumui užtikrinti siekiant strateginių plėtros tikslų įgyvendinimo.